Projekthantering

Upplev fördelarna med automatiserad projekthantering

Bestin är ett heltäckande projektverktyg med transparent och integrerat stöd för alla typer av projekt och intressenter. Kraftfulla funktioner för planering och styrning av processer, resurser och kostnader hjälper dig att genomföra projekten framgångsrikt enligt strategi och plan.

Processdesign

Projekt skulle vara lättare att hantera om de alla var likadana. Men som alla projektledare vet är de inte det. Bestins grafiska arbetsflöde ger projektledare möjligheten att snabbt ändra konfigurationen för att matcha arbetsflödet som behövs för ett visst projekt, även om det inte är precis som det föregående. Med automatisering i er projekthanteringg får ni optimala förutsättningar för att skapa, leverera och följa upp projekt effektivt, i tid och till maximal kvalitet. Vi konfigurerar lösningen så att det reflekterar era verksamhetsmål.

Automatgenererade aktiviteter, baserat på era egna mallar gör projektuppsättningen till en enkel uppgift. Med obegränsat antal användare, kan ni dessutom anpassa vyer för projektdeltagarna baserat på deras roll.

Projektkonfiguration och spårning

Bestin kan användas för att konfigurera arbetsfördelningsstrukturer och göra det till en mall. På så sätt kan hela arbetslistan / aktivitetslistan skapas för ett projekt med uppskattade och aktuella datum som spåras överallt och automatiska meddelanden kan också ställas in. Dessutom innebär processhanteringen att spårningsstatus och ansvar är synliga via instrumentpaneler.

Vad är statusen?

Vi har ett antal metoder för att spåra framsteg på projekt. Det är grafiska pipeline-diagram, listor över uppgifter med förfallodatum och status- eller kalenderrapporter. Vi tillhandahåller de verktyg som cheferna behöver för att hålla sig uppdaterade och involverade i sina projekt

Intresserad

Boka möte