Resultat och förtjänster

  • Alla inblandade ser vad som kommer att levereras in under dagen, vilket ger en bättre arbetssituation för lagerpersonal.
  • Transporter kan planeras ”tidigare” vilket medför att varans tid på lager minskar samt att kvalitén mot kund ökar. Resultat: Längre hållbarhet.
  • Notifieringen från mottagare till leverantör ligger naturligt i mottagningsprocessen och ”glöms inte bort”. Inköpare och leverantör kommer till snabbare beslut vilket minskar förluster.
  • Transparent överblick för alla gör det enkelt att snabbt hantera – handlägga aktuell reklamation.